files/images/cluny_fabry.jpg

Cluny i miejsca kluniackie,
światowe dziedzictwo kulturowe ?

Europejska Federacja Miejsc Kluniackich mobilizuje od 2018 r. samorzady terytorialne i instytucje europejskie, co umożliwi realizację projektu wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO listy „Cluny i Miejsca kluniackie”.

Dlaczego warto wpisać miejsca kluniackie na listę UNESCO?

Miejsca oraz dobra kulturowe i naturalne stanowią ważne dziedzictwo ludzkości. UNESCO, po potwierdzeniu ich wyjątkowej uniwersalnej wartości, postanawia wpisać je na listę światowego dziedzictwa. Cel? Zagwarantowanie ochrony i waloryza.

Wpisanie listy „Cluny i miejsca kluniackie” stanowi uznanie i ochronę świadectw dziedzictwa oraz wpływu opactwa Cluny w Europie na przestrzeni dziejów. Nie celebrujemy przeszłości, ale przygotowujemy naszą przyszłość!

Wpisanie na liste UNESCO

Lista Światowego Dziedzictwa obejmuje ponad 1000 obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i naturalne, które, zdaniem Komitetu Światowego Dziedzictwa, ma wyjątkową uniwersalną wartość: ich istnienie jest wzbogaceniem dla każdego z nas a ich utrata byłaby stratą dla cała ludzkość.

UNESCO jest oczywiście sposobem na promocję miejsca i podniesienie go do rangi międzynarodowej, ale przede wszystkim ma na celu uzyskanie gwarancji, że będzie ono szczególnie dobrze chronione.
files/images/ag_2019_san_benedetto_po.jpeg
Miejsca kluniackie, <br/>unikatowe dziedzictwo

Miejsca kluniackie,
unikatowe dziedzictwo

W średniowieczu mnisi z Cluny rozwinęli wizję idealnego społeczeństwa chrześcijańskiego, która stopniowo objęła całą Europę....

Uczestnicy projektu

Uczestnicy projektu

Coming soon

Zrozumieć kandydaturę miejsc kluniackich

Zrozumieć kandydaturę miejsc kluniackich

Coming soon

Etapy kluniackiej kandydatury

Etapy kluniackiej kandydatury

Coming soon

Atuty kandydatury

Atuty kandydatury

Coming soon

Dokumentacja naukowa <br/>Miejsca kluniackie i wyjatkowa wartość uniwersalna

Dokumentacja naukowa
Miejsca kluniackie i wyjatkowa wartość uniwersalna

Coming soon

Dokumantacja naukowa <br/>Clunypedia.com

Dokumantacja naukowa
Clunypedia.com

Coming soon