Miejsca kluniackie,
unikatowe dziedzictwo

W średniowieczu mnisi z Cluny rozwinęli wizję idealnego społeczeństwa chrześcijańskiego, która stopniowo objęła całą Europę. Doprowadziło to do powstania bardzo gęstej sieci różnorodnych miejsc (zwanych kluniackimi). Tysiąc lat później w mentalności, krajobrazach i dziedzictwie Europejczyków odnajdujemy ślady tego bezprecedensowego zjawiska.

Europejska Federacja Miejsc Kluniackich zrzesza miejsca, które w Europie świadczą o niezwykłym wpływie opactwa z Cluny, od X do XVIII wieku. Wpływ ten, którego uosobieniem jest prawie 2000 miejsc, jest duchowy, ale także architektoniczny, artystyczny, ekonomiczny, polityczny, społeczny ... Mnisi z Cluny są źródłem powstania i rozwoju setek wiosek i miast, od Portugalii po Niemcy, od Szkocji po Włochy, przez Belgię, Anglię, Szwajcarię, Hiszpanię, Francję oraz z rozszerzeniami w Europie Środkowej, az do Jerozolimy...

Od czasu odejścia z Cluny ostatnich mnichów w 1791 r., to wielopostaciowe dziedzictwo, które nam przekazali, nadal trwa choć my sami nie zawsze jesteśmy świadomi jego pochodzenia: budynki, zabudowania wiejskie i miejskie, architektura, rzeźba, malarstwo, rękopisy i ich zdobienia, przedmioty, muzyka, prawa zwyczajowe, żywoty świętych, kazania, traktaty, rękopisy liturgiczne ... aż do święta Zmarłych, 2 listopada, ustanowionego przez Odylona, 5. opata z Cluny…

Misją Europejskiej Federacji Miejsc Kluniackich jest upowszechnianie i waloryzowanie dziedzictwa kulturowego mnichów z Cluny, obecnego w setkach miejsc, poprzez działania edukacyjne, kulturalne i turystyczne, w powiązaniu z naukowcami i we współpracy z gminami lokalnymi wladzami, które są odpowiedzialne za dużą ich część.

Europejska Federacja Miejsc Kluniackich, będąca Szlakiem Kulturowym Rady Europy od 2005 r., zrzesza ponad 150 samorządów lokalnych, około 50 stowarzyszeń kulturalnych i turystycznych oraz osoby prywatne wraz z instytucjami krajowymi.

Właśnie dlatego grupa przedstawicieli regionów europejskich wybrała Federacje aby ta pokierowala projektem wpisania listy „Cluny i Miejsca kluniackie” na listę światowego dziedzictwa ludzkości UNESCO.