Cluny i kluniackie miejsca przygotowują się do uznania przez UNESCO !

UNESCO, Cluny i światowe dzedzictwo

files/images/logo_icon_unesco_300x300.png
Europejska Federacja Kluniackich Miejsc stara się o uzyskanie statusu Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Cluny i innych kluniackich miejsc. Międzynarodowe uznanie posłuży promocji oraz ochronie Opactwa w Cluny i historycznie ważnych europejskich miejsc, które z nim współpracują. W 2005 roku sieć miejc kluniackich została wpisana na Listę Szlaków Kulturowych Rady Europy.

Uznanie Światowego Dziedzictwa UNESCO

Obecnie na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajdują się 1052 miejsca dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Są one wyjątkowo ważne ze względów kulturowych i przyrodniczych.

Jakie korzyści przynosi takie uznanie ?

Wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO pomaga w promowaniu miejsc, zapewnia ich ochronę i podnosi ich międzynarodowy status.